loader image
Select Page

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना

‘राजगड’ मुख्यालय

राजगड मध्यवर्ती कार्यालय, मातोश्री टॉवर्स, पद्माबाई ठक्कर मार्ग,
माटुंगा पश्चिम, मुंबई, महाराष्ट्र, ४०००१६.

दूरध्वनी: +९१ २२ २४३३३५९९, +९१ २२ २४३३३७९९
फॅक्स: +९१ २२ २४३३३८९९

संपर्क

खालील माहिती भरून आपल्या सूचना, विचार किंवा संदेश नोंदवा. पक्षाच्या मध्यवर्ती कार्यालयाकडून आपणास प्रतिसाद दिला जाईल.

    महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, मुख्यालय.

    दुसरा मजला, मातोश्री टॉवर्स, पद्माबाई ठक्कर मार्ग, माटुंगा (पश्चिम), मुंबई, महाराष्ट्र, ४०००१६ .

    महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, मुख्यालय.

    दुसरा मजला, मातोश्री टॉवर्स, पद्माबाई ठक्कर मार्ग, माटुंगा (पश्चिम), मुंबई, महाराष्ट्र, ४०००१६ .

    © २०२३ सर्व हक्क आरक्षित. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, मध्यवर्ती कार्यालय.